kontrola dostępu

oprogramowanie CarKeeper

Oprogramowanie Car Keeper

Rozproszony system kontroli dostępu dla parkingów samochodowych CarKeeper. Podstawowym identy-fikatorem w systemie są piloty radiowe, których użycie kontrolowane jest za pomocą funkcji anti-passback. System umożliwia zawiadywanie urządzeniami parkingowymi, takimi jak: szlabany, bramy, sygnalizatory, czujniki, itp poprzez karty wejścia-wyjścia systemu CK. aplikacje klient, serwer oraz administrator do konstruowania […]

więcej

Karta we-wy z czytnikiem radiowym CK6/6RX

Karta CK6/6RX jest elementem sytemu CarKeeper umożliwiającym kontrolowanie urządzeń na parkingu takich jak: szlabany, sygnalizatory oraz odczytywaniem wskazań czujników np: pętli indukcyjnych. 6 wejść i 6 wyjść odseparowanych galwanicznie superheterodynowy odbiornik sygnału radiowego z kwarcowo stabilizowaną częstotliwością odbioru piloty współpracujące z kartą – seria DTM433MHz elementy wykonawczy […]

więcej

Konwerter CK 232/485

Konwerter sygnału CK232/485 służy do konwersji sygnału pomiędzy standardami RS232 i RS485. Urządzenie w systemie CarKeeper pozwala podłączyć karty wejścia/wyjścia do komputera PC nie posiadającego magistrali RS485 natomiast wyposażonego w ekonomiczny port(y) RS232. Zastosowana komunikacja w standardzie RS485 pozwala na transmisję (oddalenie) urządzeń systemu CarKeeper do 1200 […]

więcej

HP ProLiant N40L – mikrop. centrala kontroli dostępu sys. CK

Centrala marki HP ProLiant N40L to nowoczesność i niezawodność do systemu kontroli dostępu parkingów samochodowych CarKeeper. Centrala w tym rozproszonym systemie kontoli dostępu może pełnić rolę serwera lub klienta. Sprzężenie centrali z interfejsem RS485 umożliwia podłączenie szeregu elementów systemu parkingowego. awaryjne zasilanie UPS dodatkowy nośnik danych Flash […]

więcej